Cilindri / Astigmatizam

Cilindri / Astigmatizam
  1. Znaci astigmatizma i zaključci istraživanja.
  2. Pristup treninga vida za rešavanje astigmatizma.

Znaci astigmatizma i zaključci istraživanja.

Astigmatizam možete imamo samo u jednom oku, u oba oka, i može postojati na različitim udaljenostima. Kod astigmatizma su slike mutne ili su posmatrani predmeti izobličeni senkom pod određenim uglom. Kod dalekovidosti ili kratkovidosti, oko prelama sve svetlosne zrake sa istim stepenom greške, a kod astigmatizma ta greška varira u različitim ravnima. Po pravilu, rožnjača ima najveću moć prelamanja na vertikalnom meridijanu, po liniji između 12 i 18 časova na časovniku. Ovo je poznato kao pravilni ili direktni astigmatizam. To je daleko najčešći tip astigmatizma u oko 88% slučajeva.

Manje uobičajeni, nepravilni astigmatizam se javlja kad je moć prelamanja svetlosti na rožnjači veća na horizontalnom meridijanu, odnosno na liniji između 9 i 15 časova na časovniku. Nepravilni astigmatizam čini oko 5% svih slučajeva astigmatizma. Zapravo je moguće imati astigmatizam na bilo kojoj tački kompasa, kao što je moguće imati i horizontalni i kosi astigmatizam.

Konvencionalno objašnjenje je da je to urođena mana očne jabučice – pretpostavlja se da je ili rožnjača ili cela očna jabučica iskrivljena po rođenju. Oftalmolozi definišu astigmatizam kao poremećaj koji je generalno prouzrokovan torusnom prednjom površinom rožnjače.

Hofšteler i Rajf (1953) su zaključili da je astigmatizam uglavnom predodređen okruženjem. Lajl (1965) je smatrao da ne postoji nikakav prepoznatljiv nasledni obrazac za astigmatizam ispod 2 dioptrije.
Drugim rečima, astigmatizam je nepravilnost u zakrivljenosti rožnjače izazvana zatezanjem i pritiskom na očnu jabučicu. U retkim slučajevima, astigmatizam se formira u sočivu ili mrežnjači.

Optometristi koriguju astigmatizam tako što uvode cilindrična stakla i sočiva. Kombinacija sfero-cilindričnih elemenata formira složeni zakrivljeni oblik, pomalo nalik poljima na fudbalskoj lopti.

Pristup treningu vida za rešavanje astigmatizma.

Mnogi imaju pogrešnu predstavu da je astigmatizam bolest što nije istina. Postoje ljudi koji mogu spontano da generišu do 3 dioptrije astigmatizma. Suprotno tradicionalnim verovanjima, astigmatizam je veoma fluidan i lako se koriguje. Ključ za korigovanje astigmatizma je u relaksaciji. Astigmatizam je problem sa vidom koji se najjednostavnije rešava kod dece i odraslih.

Metod treninga vida za rešavanje astigmatizma podrazumeva oslobađanje napetosti u nekom od mišića koji okružuju oko. U većini slučajeva se poboljšanje primećuje već posle nekoliko dana vežbanja. Kod nižeg stepena astigmatizma, česta je pojava da nestaje posle svega par dana vežbanja. U retkim slučajevima može da bude potrebno dugotrajnije vežbanje od 2-3 meseca. Postoje ljudi koji su se rešili cilindra vrlo visokog stepena kao što je 4,5D nakon 9 nedelja vežbanja.