Problemi sa vidom.

Edukacija i razumevanje kako naš vid funkcioniše ne treba da budu tajna. Verujemo da svaka osoba može da razume osnovne koncepte zašto se dešavaju problemi sa vidom i logiku kako se problemi odklanjaju prirodnim putem.

Cilindri / astigmatizam
Znaci astigmatizma i zaključci istraživanja.
Pristup treningu vida za rešavanje astigmatizma.
Dalekovidost / hiperopija
Dalekovidost kod dece i poteškoće u školi.
Pristup treningu vida za rešavanje hiperopije.
Istraživanja i rezultati.
Deca i problemi sa vidom
Šta svi roditelji treba da znaju?
Disleksija vezana za probleme sa vidom.
Pristup treninga vida za decu.
Kratkovidost / miopija
Pojava i napredovanje dioptrije.
Pristup treningu vida za rešavanje miopije.
Istraživanja o uzrocima miopije.
Razrokost / strabizam
Povezanost strabizma i slabovidosti.
Zašto flaster (prekrivanje oka) ne funkcioniše?
Pristup treningu vida za rešavanje strabizma.
Slabovidost / ambliopija i lenje oko
Slabovidost i flaster kao praksa koja ne daje rezultate.
Pristup treningu vida za rešavanje lenjeg oka.
Staračka dalekovidost /presbiopija
Naočare za čitanje i uverenje da vid slabi sa godinama.
Preokret u istraživanju.
Pristup treningu vida za rešavanje presbiopije.
Šta ako nosim bifokalne ili multifokalne naočare?